Imam pravo

Naknada za zdravstvene usluge u EU

Autor: Romana Vukadin
event 17.02.2021.
Foto: Shutterstock

U slučaju da su platili troškove neodgodivih zdravstvenih usluga u EU, osiguranici HZZO-a ostvaruju pravo na povrat njihovih troškova.

Kako bi osigurane osobe ostvarile pravo na naknadu nastalih troškova, potrebno je uložiti zahtjev nadležnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta i priložiti medicinsku te računsku dokumentaciju. U slučaju da je skrb korištena kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, povrat troškova ne može iznositi više od iznosa koji je općim aktom Zavoda za tu zdravstvenu zaštitu utvrđen za ugovorne subjekte Zavoda iz članka 18. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Komentari
Sve vijesti