Imam pravo na...

Dopunsko osiguranje na teret državnog proračuna

Autor: Nađa Berbić
event 03.05.2021.
Foto: Shutterstock

Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja može se ostvariti na teret državnog proračun, a uvjet za to je, među ostalim, imovinski cenzus.

Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja može se ostvariti na teret državnog proračun, a uvjet za to je, među ostalim, imovinski cenzus. 

Osigurane osobe mogu ostvariti pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ako njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od 1.600,12 kuna ili 2.047,20 kuna – za osiguranika samca. Pri utvrđivanju prihodovnog cenzusa u obzir se uzima prihod svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu. 

Ugovorno razdoblje

U tom dijelu postoji razlika između osiguranika koji sami plaćaju dopunsko i onih koji to čine na teret državnog proračuna. Dok se, nakon isteka trajanja osiguravateljskog razdoblja od jedne godine, za osiguranike HZZO-a ugovor smatra važećim i za naredno osiguravateljsko razdoblje od jedne godine, pod uvjetima što ih određuje HZZO,  ako se osiguranik/ugovaratelj prije isteka ugovorenog razdoblja pisano ne izjasni da ne želi produljenje sklopljenog ugovora.

No, iznimka su osiguranici koji ostvaruju policu na teret sredstava državnog proračuna

  • osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima
  • osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi
  • darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
  • dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)
  • redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina.

Njihov ugovor/polica neće biti važeća i za naredno razdoblje od jedne godine nego će se ponovno utvrđivati postojanje uvjeta za stjecanje tog prava. Uvjete utvrđuje HZZO po službenoj dužnosti, a ukoliko su oni Zavodu nedostupni, dokaz o ispunjenju uvjeta za policu na teret državnog proračuna, dužan je predočiti osiguranik, najkasnije do isteka tekućeg osiguravateljskog razdoblja.

Komentari
Sve vijesti