Upravno vijeće Zavoda

Uvedeno 49 novih postupaka na teret HZZO-a

Autor: Nađa Berbić
event 30.04.2021.
Foto: Freepik

Na teret HZZO-a, odlukom Upravnog vijeća, uvedeni su novi dijagnostičko terapijski postupci, poznati kao DTP, u provođenju primarne, polikliničko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite.

Regulira ih nova odluka, a izmjene i nove mjere uvedene su u suradnji sa stručnim društvima i u skladu s napretkom medicinske struke.

U specijalističko–konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti uvedeno je 49 novih dijagnostičko-terapijskih postupaka, a 44 postojećih dijagnostičko-terapijskih postupaka je izmijenjeno.

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite u djelatnosti laboratorijske dijagnostike tako je uveden DTP „Omjer albumin/kreatinin“ za oboljele od šećerne bolesti što predstavlja značajan iskorak u praćenju ove kronične bolesti i prevenciji komplikacija. 

U postupcima medicinski pomognute oplodnje na teret obveznog zdravstvenog osiguranja su kod osam postupaka promijenjeni opisi radi jasnijeg obrazloženja samog postupka te napretka u provedbi i smjernicama, uveden je i novi postupak „Odmrzavanje zametaka i transfer“ (fetalni embriotransfer, FET).

Komentari
Sve vijesti