Faktor rizika

Radni tjedan od 55 sati i više direktno povezan s rizikom od moždanog i bolesti srca

Autor: Ivana Rimac Lesički
event 17.05.2021.
Foto: Shutterstock

Radno vrijeme od 55 sati tjedno ili više direktno je povezano sa 35 posto većim rizikom od moždanog udara te 17 posto većim rizikom od smrti od ishemijske bolesti srca.

Podaci su to prve globalne analize učinka i povezanosti pretjeranog rada i njegova utjecaja na život i zdravlje, inače objavljene u Environment International. 

Procjene Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i International Labour Organization govore da je u 2016. godini dugo radno vrijeme povezano sa 745 tisuća smrti od moždanog i ishemijske bolesti srca što je povećanje od 29 posto u usporedbi sa 2000. godinom. 

U tom vremenskom razmaku od 16 godina navode da je broj smrti od bolesti srca uzrokovan pretjeranim radom povećan za 42 posto. 

Većina ovih smrti je među ljudima koji su preminuli u dobi od 60 do 79 godina, a koji su radno vrijeme 55 sati tjedno i duže imali u dobi od 45 godina te stariji. Ovime su direktno povezani radni sati i njihova količina kao rizik za bolesti povezane s poslom. 

Komentari
Sve vijesti