Iz HZZO-a

Novosti na listama lijekova i pomagala Zavoda

Autor: Nađa Berbić
event 07.03.2021.
Foto: Moderna Inc.

Na listu lijekova HZZO-a stavljena su četiri nova lijeka: avelumab za liječenje karcinoma Merkelovih stanica, anestetik cisatracurium, brolucizumab za liječenje makularne degeneracije te hidroksiklorokin za liječenje autoimunih bolesti, od 1. ožujka.

Dodatno su na liste lijekova stavljena 52 pakiranja generičkih i kliničkih paralela te novih oblika već postojećih lijekova, također, od prvog ožujka ove godine. 

Nešto ranije, od 27. veljače, na listu ortopedskih i drugih pomagala stavljena su nova istovrsna pomagala za kretanje, kontrolu šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje i elastično-kompresivna pomagala. Tada su na listu dodana i  pomagala nove generacije za urogenitalni sustav, pomagala za disanje i obloge za rane.  Time su proširena prava osiguranika, ističu u HZZO-u, na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Komentari
Sve vijesti